Šance pro středoškoláky - tisková konference Olomouc

10.12.2012 09:08

Zveme Vás na závěrečnou konferenci regionálního individuálního projektu „Šance pro středoškoláky“, jehož realizátorem je Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci a který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také z prostředků státního rozpočtu.Cílem akce je celkové zhodnocení samotné realizace zmíněného projektu.

Reprezentační sál Anag paláce Bohemia, Kollárovo nám.,Olomouc, 11.12.2012, 9.30

Na akci dodáváme moderátora.

V první části konference vystoupí zástupci ÚP a v druhé pak zástupci dodavatele služby – Počítačová služba s.r.o., aby zhodnotili realizaci projektu a dosažených výsledků v něm.