Tisková konference regionálního individuálního projektu „Na skok“

02.12.2012 11:39

Zveme Vás na závěrečnou konferenci regionálního individuálního projektu „Na skok“, jehož realizátorem je Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci a který je financován z prostředků Evropských sociálnách fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také z prostředků státního rozpočtu.Cílem akce je celkové zhodnocení samotné realizace zmíněného projektu.

Reprezentační sál Anag paláce Bohemia, Kollárovo nám.,Olomouc,3.12.2012, 9.30

Na akci dodáváme moderátora.

V první části konference vystoupí zástupci ÚP a v druhé pak zástupci dodavatele služby – bit training.cz, aby zhodnotili realizaci projektu a dosažených výsledků v něm.

Projekt "Na skok!" je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob prostřednictvím cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Cílová skupina projektu: uchazeči o zaměstnání evidovaní u úřadů práce v Olomouckém kraji s trvalým pobytem na tomto území, u nichž je doba evidence v trvání do 5 měsíců.Z provedené analýzy uchazečů o zaměstnání vyplývá, že jde o početnou cílovou skupinu; k datu provedení analýzy byl podíl krátkodobě nezaměstnaných osob k celkovému počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji více než 50%.

Projekt si klade za cíl aktivizovat osoby z cílové skupiny a umožnit jim rychle se vrátit na trh práce prostřednictvím těchto aktivit:

- poradenské činnosti a poradenské programy

- rekvalifikace

- zajištění odborné praxe v rámci rekvalifikací

- podpora uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytváření nových pracovních míst

- zprostředkování zaměstnání

- doprovodné aktivity