Stavotech - Moderní dům Olomouc

04.11.2012 15:08

XXXXIV. pokračování stavebního a technického veletrhu Stavotech proběhne už 8.-10.11. na olomouckém Výstavišti Flora.

Čtvrtek, pátek 9 - 18 hod., sobota 9 - 17 hod. - to jsou časy, kdy se s nabídkou vystavovatelů můžete přijít seznámit i Vy.

Na akci dodáváme letos hned dva moderátory.

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVOTECH OLOMOUC

Výstaviště Flora - pavilon E - přednáškové centrum

 

Čtvrtek 8. listopadu

 

10,20 - 10,40 hod

Podnikatelská zóna ŠTERNBERK

základní informace o městě Šternberk, koncepce a vize městapodnikatelská zóna Šternberk

 

  • základní informace - historie, lokalizace, majetkoprávní stav lokality a aktuální nabídka volných ploch
  • projektová příprava a vlastní realizace infrastruktury
  • proč investovat
  • podnikatelské subjekty působící v zóně

Ing. Pavel Stonawský - 2. místostarosta města Šternberk

 

11,00 - 12,00 hod

Vývoj dřevostaveb na českém trhu od roku 1990. Od  Heraklitu ke Steicu.

Prezentace prvních moderních dřevostaveb z běžného řeziva a izolace z polystyrenu po konstrukce z lepených vazníků s ekologickou izolací. Výsledky měření konstrukcí difúzně otevřených a uzavřených za dobu 5 let včetně vlivu oslunění na vlhkost v konstrukcích.

 

Ekonomika realizace v pasivním standardu

Rekonstrukce panelového domu na  pasivní byty s využitím konstrukcí dřevostavby - ekonomika investice a užívání. Vlivy na neprůzvučnost.

Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení s.r.o.

 

12,00 - 12,40 hod

Pasivní dřevostavba - jak to opravdu funguje

Prezentace skutečně naměřených hodnot vnitřních teplot a vlhkosti v domě v porovnání s vnějšími hodnotami za současného sledování spotřeby energie domu. Protože o pasivních domech koluje spousta mylných informací, měří se reálné hodnoty, aby bylo prokazatelné, že se pasivní dřevostavba nepřehřívá, a že netrpí nízkou vnitřní relativní vlhkostí. Skutečné náklady na provoz jsou určitě také zajímavým údajem.

Stanislav Karásek, Karon s.r.o.

 

12,40 - 13,20hod

Foukaná dřevovláknitá a celulózová izolace dřevostaveb

Příklady a možnosti použití v dřevostavbách, nízkoenergetických a pasivních stavbách, při rekonstrukcích.

Otto Steiger, LYON s.r.o., Antonín Janík, NATUR  HAUS s.r.o.,

Ing. Vladimír Řeháček, REVAS s.r.o.

 

14,00 - 14,40 hod

Systémová řešení pro konstrukce na bázi dřeva

Představení systémových řešení pro konstrukce na bázi dřeva v návaznosti na požadavky české legislativy.

Ing. Jaroslav Benák, Fermacell GmbH

 

14,45 - 15,30 hod

SKELETSYSTEM GOLDBECK- KOMPOZITNÍ DŮM

Představení a příklady použití subtilní prefabrikované konstrukce určené pro individuální bytovou výstavbu. Výhody kombinace  tuhého nosného železobetonového rámu a lehkého opláštění  na bázi dřeva .

Ing. Pavel Trtík, Goldbeck Prefabeton s.r.o.

 

15,30 - 16,00 hod

Soutěž Domy nové generace - průběh, výstupy, autorské prezentace

Ing. Ladislav Jůna, Středoevropská asociace environmentálně efektivních a inteligentních budov, občanské sdružení

 

16,00 - 17,00 hod

Trendy v architektonickém pojetí dřevostaveb, tvorba PRODESI /DOMESI

Ing. arch. Pavel Horák

 

17,00 - 18,00 hod

Meziválečná architektura Prostějova

Mgr. Miroslav Chytil ,Ph.D. historik architektury, ředitel  Muzea Prostějovska

 

 

Pátek 9. listopadu 2012

 

10,00 - 11,00 hod

Normativní požadavky na okna a vchodové dveře - zkoušky a značení oken značkou CE

Z hlediska současných legislativních předpisů vztahujících se obecně na otvorové výplně staveb je v současné době uzákoněna povinnost všech výrobců oken a vchodových dveří mít tzv. „ES prohlášení o shodě". Toto ES prohlášení o shodě vychází z požadavků harmonizované evropské normy ČSN EN 14351-1 + A1, kde je stanoveno, že předmětné výrobky mohou být na evropský trh uváděny pouze v případě, že je provedena počáteční typová zkouška výrobku a výrobky jsou označovány značkou CE. Tato počáteční typová zkoušky deklaruje, že předmětné výrobky splňují požadované parametry a vlastnosti.

 

Technické parametry osazování oken a vchodových dveří - požadavky, realizace a zkoušení

Problematika správného zabudování oken a dveří je minimálně tak důležitá pro správné fungování výrobků ve stavbě, jako je jeho samotná konstrukce nebo kvalita provedení. Chyby zabudování se podepisují pod značnou část defektů, často neprávem přisuzovaných konstrukci nebo provedení oken. Principy správného zabudování otvorových výplní jsou uvedeny v technické normalizační informaci TNI 74 6077, která má informativní charakter a uvádí doporučení pro montáž předmětných stavebních prvků.

Ing. Miroslav Zapletal, Mendelova Univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta,

Zkušebna STV Zlín

 

11,30 - 12,30 hod

Ekonomické aspekty vytápění pevnými palivy z biomasy - brikety, pelety.

Zdeněk Černý, BIOMAC Uničov

 

12,30 - 13,30 hod

Moderní trendy ve vytápění

Ing. Jiří Hlávka, Verner, a.s. Červený Kostelec

 

14,00 - 15,00 hod

Stavební úpravy ve vztahu k chráněným druhům ptáku a netopýrů.

Mgr. Lukáš Viktora , Česká společnost ornitologická

RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D., Česká společnost pro ochranu netopýrů

 

15, 00 - 15,50 hod

Průkaz energetické náročnosti budov  dle novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Ing. Pavel Svoboda, energetický auditor, S-Therma Olomouc

 

16,00 - 16,50 hod

Pasivní dům OTAZNÍK.

Představení prvního  energeticky pasivního  kancelářského domu. Stavba oceněna hlavní cenou a cenou Grand Prix v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2011 i druhým místem v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2012.

 

17,00 - 18,00 hod

Rodinné domy a vily architekta Radim Václavíka z ateliéru ATOS-6.

 

 

Sobota  10. listopadu 2012

 

ve 14,00 hod před Hotelem IBIS, Wolkerova 29

IBIS OLOMOUC CENTRE -  exkurze

komentovaná autorská prohlídka do nově realizované sedmipatrové budovy hotelu, která vyrostla v bývalém areálu sladovny na Wolkerově ulici  za doprovodu Ing. arch. Igora  Kovačeviče..Stavba byla nominována do soutěže o titul Best of Realty.- Nejlepší z realit 2012 v kategorii Hotely.

 

Architektonické výstavy a přehlídky :

Young Architect Award

Dům nové generace

Salon dřevostaveb

Dřevěná stavba roku

Slavné stavby Prostějova

Atos-6 - profilová přehlídka architektonického ateliéru