Stavba roku 2012 Olomouckého kraje - slavnostní vyhlášení

26.03.2013 20:15

Olomoucký kraj společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vyhlásil v pořadí pátý ročník soutěže s názvem Stavba roku 2012 Olomouckého kraje. Soutěž seznamuje širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavitelství, architekturou a projektováním.

Soutěží se v 5 kategoriích. Nominace byly přijímány pro stavby určené k bydlení a rekreaci, stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor, stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské, stavby technologické a pro průmysl a zemědělství a stavby v oblasti rekonstrukce a obnovy. Přihlášené práce budou vystaveny na veletrhu Stavotech v Olomouci.

Porota hodnotila mimo jiné architektonické vyznění díla, jeho celkový přínos, prostorové a funkční řešení a začlenění do daného prostředí. Důležitým prvkem hodnocení byl také vliv stavby na životní prostředí, vhodnost použití stavebních materiálů a v neposlední řadě vstřícné řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Na přípravě a realizaci soutěže hejtmanství tradičně spolupracuje s Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a společností Omnis Olomouc, která celou akci organizačně a technicky zajišťuje.

Na slavnostní vyhlášení akce v pátek 29.4.2013 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci dodáváme moderátora.